STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager

Jordemødre: Fortegnelse over udfærdigede Jordemoderbevillinger


  1. Periode Journalnr. Afdeling Sagstitel Sag