STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Jordemødre: Fortegnelse over udfærdigede Jordemoderbevillinger

Fortegnelse over edsfæstede jordemødre

Magistratens 1. afdeling 1871 j.nr. 45

Fortsætter som Mag 1 afd 1872 j.nr. 45

Sager
1871 1-100

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)