STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Jordemødre: Fortegnelse over udfærdigede Jordemoderbevillinger

Fortegnelse over udfærdigede jordemoderbevillinger

Magistratens 1. afdeling 1882-1898 j.nr. 8

Fortsat fra Mag 1 afd 1881 j.nr. 1078

Sager
1882-1883, 1890, 1895-1896

(Journalplan: Mag 1 Afd 1882-1938)