STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Jordemødre: Fortegnelse over udfærdigede Jordemoderbevillinger

Fortegnelse over udfærdigede jordemoderbevillinger

Magistratens 1. afdeling 1881 j.nr. 1078

Fortsat fra Mag 1 afd 1880 j.nr. 775
Fortsætter som Mag 1 afd 1882-1898 j.nr. 8

Sager
1881 1076-1200

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)