STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Jordemødre: Fortegnelse over udfærdigede Jordemoderbevillinger

Jordemoderbevillinger

Magistratens 1. afdeling 1899 j.nr. 7

Fortsætter som Mag 1 afd 1900-1921 j.nr. 5

Sager
1899 1-18.50

(Journalplan: Mag 1 Afd 1882-1938)