STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Jordemødre: Fortegnelse over udfærdigede Jordemoderbevillinger

Jordemoderbevilling

Magistratens 1. afdeling 1900-1921 j.nr. 5

Fortsat fra Mag 1 afd 1899 j.nr. 7

Sager
1900-1914

(Journalplan: Mag 1 Afd 1882-1938)