STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Jordemødre: Fortegnelse over udfærdigede Jordemoderbevillinger

Jordemoderbevillinger

Magistratens 1. afdeling 1879 j.nr. 750

Fortsat fra Mag 1 afd 1878 j.nr. 729
Fortsætter som Mag 1 afd 1880 j.nr. 775

Sager
1879 651-850

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)