STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Jordemødre: Fortegnelse over udfærdigede Jordemoderbevillinger

Jordemoderbevillinger

Magistratens 1. afdeling 1878 j.nr. 729

Fortsat fra Mag 1 afd 1877 j.nr. 898
Fortsætter som Mag 1 afd 1879 j.nr. 750

Sager
1878 601-750

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)