STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Jordemødre: Fortegnelse over udfærdigede Jordemoderbevillinger

Fortegnelse over jordemødre

Magistratens 1. afdeling 1877 j.nr. 898

Fortsat fra Mag 1 afd 1876 j.nr. 825
Fortsætter som Mag 1 afd 1878 j.nr. 729

Sager
1877 771-900

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)