STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Jordemødre: Fortegnelse over udfærdigede Jordemoderbevillinger

Jordemoderbevillinger

Magistratens 1. afdeling 1876 j.nr. 825

Fortsat fra Mag 1 afd 1875 j.nr. 23
Fortsætter som Mag 1 afd 1877 j.nr. 898

Sager
1876 701-850

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)