STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Jordemødre: Fortegnelse over udfærdigede Jordemoderbevillinger

Jordemoderbevillinger

Magistratens 1. afdeling 1873 j.nr. 9

Fortsat fra Mag 1 afd 1872 j.nr. 45
Fortsætter som Mag 1 afd 1874 j.nr. 23

Sager
1873 1-150

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)