STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Jordemødre: Fortegnelse over udfærdigede Jordemoderbevillinger

Jordemoderbevillinger

Magistratens 1. afdeling 1874 j.nr. 23

Fortsat fra Mag 1 afd 1873 j.nr. 9
Fortsætter som Mag 1 afd 1875 j.nr. 23

Sager
1874 1-100

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)