STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Arbejder og leverancer: Almindelige betingelser for arbejder og leverancer

Alm. betingelser for arbejder og leverancer

Magistratens 4. afdelings 2. sekretariat 1913-1917 j.nr. 165

Fortsat fra Mag 4 afd 1911-1913 j.nr. 206
Fortsætter som Mag 5 afd 1918 j.nr. 165Mag 5 afd 1919 j.nr. 174

Sager
1971 110

(Journalplan: Mag 4 Afd 2 Sekr 1913-1917)