STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Arbejder og leverancer: Almindelige betingelser for arbejder og leverancer

Alm. betingelser for arbejder og leverancer

Magistratens 4. afdeling (1. sekretariat) 1911-1913 j.nr. 206

Fortsætter som Mag 4 afd 2 sekr 1913-1917 j.nr. 165

Sager
1971 110

(Journalplan: Mag 4 Afd 1888-1931)