STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Arbejder og leverancer: Almindelige betingelser for arbejder og leverancer

Alm. betingelser for arbejder og leverancer

Magistratens 5. afdeling 1918 j.nr. 165

Fortsat fra Mag 4 afd 2 sekr 1913-1917 j.nr. 165
Fortsætter som Mag 5 afd 1919 j.nr. 174

Sager
1971 110

(Journalplan: Mag 5 Afd 1918-1938)