STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Legatvæsen, legatansøgninger, ledige og uhævede legatlodder/legatportioner

Indberetning om ledige legatportioner

Magistratens 1. afdeling 1865 j.nr. 649

Fortsat fra Mag 1 afd 1864 j.nr. 616
Fortsætter som Mag 1 afd 1866 j.nr. 670

Sager
1865 636-725

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)