STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Legatvæsen, legatansøgninger, ledige og uhævede legatlodder/legatportioner

Indberetning om ledige legatportioner

Magistratens 1. afdeling 1866 j.nr. 670

Fortsat fra Mag 1 afd 1865 j.nr. 649
Fortsætter som Mag 1 afd 1867 j.nr. 1492

Sager
1866 601-700

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)