STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Legatvæsen, legatansøgninger, ledige og uhævede legatlodder/legatportioner

Indberetning om ledige legatportioner

Magistratens 1. afdeling 1864 j.nr. 616

Fortsat fra Mag 1 afd 1863 j.nr. 209
Fortsætter som Mag 1 afd 1865 j.nr. 649

Sager
1864 501-700

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)