STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Legatvæsen, legatansøgninger, ledige og uhævede legatlodder/legatportioner

Indberetning om ledige legatportioner

Magistratens 1. afdeling 1863 j.nr. 209

Fortsat fra Mag 1 afd 1862 j.nr. 173
Fortsætter som Mag 1 afd 1864 j.nr. 616

Sager
1863 176-250

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)