STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Legatvæsen, legatansøgninger, ledige og uhævede legatlodder/legatportioner

Indberetning om ledige legatportioner

Magistratens 1. afdeling 1862 j.nr. 173

Fortsætter som Mag 1 afd 1863 j.nr. 209

Sager
1862 101-250

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)