STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Sygekasseindberetninger

Sygekasseindberetninger

Magistratens 1. afdeling 1866 j.nr. 50

Fortsat fra Mag 1 afd 1865 j.nr. 23
Fortsætter som Mag 1 afd 1867 j.nr. 48

Sager
1866 1-100

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)