STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Sygekasseindberetninger

Sygekasseindberetninger

Magistratens 1. afdeling 1865 j.nr. 23

Fortsat fra Mag 1 afd 1864 j.nr. 121
Fortsætter som Mag 1 afd 1866 j.nr. 50

Sager
1865 1-75

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)