STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Sygekasseindberetninger

Sygekasseindberetninger

Magistratens 1. afdeling 1864 j.nr. 121

Fortsat fra Mag 1 afd 1863 j.nr. 427
Fortsætter som Mag 1 afd 1865 j.nr. 23

Sager
1864 51-150

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)