STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Sygekasseindberetninger

Sygekasseindberetninger

Magistratens 1. afdeling 1867 j.nr. 48

Fortsat fra Mag 1 afd 1866 j.nr. 50

Sager
Der er ingen sager på dette nr., men der er en indførsel i journalen under nummeret.

Link til journalen i Starbas

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)