STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Sønæringsbeviser (Sønæringssager i henh. til lov af 25/3 1892)

Sønæringssager (også 83)

Magistratens 1. afdeling 1894 j.nr. 123

Fortsat fra Mag 1 afd 1893 j.nr. 691
Fortsætter som Mag 1 afd 1895-1898 j.nr. 20

Sager
1894 76-125

(Journalplan: Mag 1 Afd 1882-1938)