STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Sønæringsbeviser (Sønæringssager i henh. til lov af 25/3 1892)

Sønæringssager

Magistratens 1. afdeling 1895-1898 j.nr. 20

Fortsat fra Mag 1 afd 1894 j.nr. 123

Sager
1895-1898

(Journalplan: Mag 1 Afd 1882-1938)