STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Sønæringsbeviser (Sønæringssager i henh. til lov af 25/3 1892)

Sønæringssager (lov af 25/3 92)

Magistratens 1. afdeling 1893 j.nr. 691

Fortsætter som Mag 1 afd 1894 j.nr. 123

Sager
1893 551-700

(Journalplan: Mag 1 Afd 1882-1938)