STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Legatvæsen, legatansøgninger, ledige og uhævede legatlodder/legatportioner

Legatansøgninger. Indberetning fra Bogholderiet om ledige og uhævede legatlodder

Magistratens 1. afdeling 1885 j.nr. 92

Fortsat fra Mag 1 afd 1884 j.nr. 1504
Fortsætter som Mag 1 afd 1885 j.nr. 607

Sager
1885 76-100

(Journalplan: Mag 1 Afd 1882-1938)