STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Legatvæsen, legatansøgninger, ledige og uhævede legatlodder/legatportioner

Legatansøgninger

Magistratens 1. afdeling 1885 j.nr. 607

Fortsat fra Mag 1 afd 1885 j.nr. 92
Fortsætter som Mag 1 afd 1885 j.nr. 1080

Sager
1885 601-700

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1938)