STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Legatvæsen, legatansøgninger, ledige og uhævede legatlodder/legatportioner

Legatansøgninger

Magistratens 1. afdeling 1884 j.nr. 1504

Fortsat fra Mag 1 afd 1884 j.nr. 809
Fortsætter som Mag 1 afd 1885 j.nr. 92

Sager
1884 1501-1625

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1938)