STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Mæglerbestallinger

Skrivelse fra Indenrigsministeriet vedr. uindløste bevillinger (mæglere m.v.)

Magistratens 1. afdeling 1865 j.nr. 599

Fortsat fra Mag 1 afd 1864 j.nr. 1186
Fortsætter som Mag 1 afd 1866 j.nr. 346

Sager
1865 526-635

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)