STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Mæglerbestallinger

Skrivelse fra Indenrigsministeriet vedr. uindløste bevillinger (mæglere m.v.)

Magistratens 1. afdeling 1866 j.nr. 346

Fortsat fra Mag 1 afd 1865 j.nr. 599

Sager
1866 201-350

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)