STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Mæglerbestallinger

Fortegnelse over mæglere - ikke fornyet ved tronskiftet

Magistratens 1. afdeling 1864 j.nr. 1186

Fortsat fra Mag 1 afd 1863 j.nr. 208
Fortsætter som Mag 1 afd 1865 j.nr. 599

Sager
1864 1076-1225

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)