STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Mæglerbestallinger

Andragender om mæglerbestallinger

Magistratens 1. afdeling 1863 j.nr. 208
Sagen også ført på andre journalnumre i dette år

Fortsat fra Mag 1 afd 1862 j.nr. 219
Fortsætter som Mag 1 afd 1864 j.nr. 1186

Sager
1863 176-250

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)