STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Mæglerbestallinger

Andragender om mæglerbestallinger

Magistratens 1. afdeling 1862 j.nr. 219
Sagen også ført på andre journalnumre i dette år

Fortsætter som Mag 1 afd 1863 j.nr. 208

Sager
1862 101-250

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)