STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Brændevinsafgift: Anmeldelser om brændevinsafgift

Anmeldelse om at ville forhandle brændevin

Magistratens 1. afdeling 1864 j.nr. 387
Sagen også ført på andre journalnumre i dette år

Fortsat fra Mag 1 afd 1863 j.nr. 432
Fortsætter som Mag 1 afd 1865 j.nr. 13

Sager
1864 276-425

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)