STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Brændevinsafgift: Anmeldelser om brændevinsafgift

Anmeldelse om at ville forhandle brændevin

Magistratens 1. afdeling 1865 j.nr. 13
Sagen også ført på andre journalnumre i dette år

Fortsat fra Mag 1 afd 1864 j.nr. 387
Fortsætter som Mag 1 afd 1866 j.nr. 20

Sager
1865 1-75

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)