STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Brændevinsafgift: Anmeldelser om brændevinsafgift

Anmeldelse om at ville forhandle brændevin

Magistratens 1. afdeling 1863 j.nr. 432
Sagen også ført på andre journalnumre i dette år

Fortsat fra Mag 1 afd 1862 j.nr. 11
Fortsætter som Mag 1 afd 1864 j.nr. 387

Sager
1863 376-525

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)