STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Brændevinsafgift: Anmeldelser om brændevinsafgift

Anmeldelse fra detailhandlere om ih.t. § 35 i Næringsloven at forhandle brændevin

Magistratens 1. afdeling 1862 j.nr. 11
Sagen også ført på andre journalnumre i dette år

Fortsat fra Mag 1 afd 1861 j.nr. 13
Fortsætter som Mag 1 afd 1863 j.nr. 432

Sager
1862 1-16.50

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)