STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Brændevinsafgift: Anmeldelser om brændevinsafgift

Andragender om brændevinsafgift

Magistratens 1. afdeling 1861 j.nr. 13
Sagen også ført på andre journalnumre i dette år

Fortsat fra Mag 1 afd 1860 j.nr. 14
Fortsætter som Mag 1 afd 1862 j.nr. 11

Sager
1861 9-150

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)