STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Værgebeskikkelse i anledning af optagelse på underofficersskole

Værgemål i anl. af optagelse på Flådens Underofficersskole

Magistratens 1. afdeling 1881 j.nr. 436

Fortsat fra Mag 1 afd 1880 j.nr. 980
Fortsætter som Mag 1 afd 1882 j.nr. 455

Sager
1881 401-500

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)