STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Værgebeskikkelse i anledning af optagelse på underofficersskole

Værge for aspiranter til Flådens Underofficersskole

Magistratens 1. afdeling 1882 j.nr. 455

Fortsat fra Mag 1 afd 1881 j.nr. 436

Sager
1882 351-500

(Journalplan: Mag 1 Afd 1882-1938)