STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Værgebeskikkelse i anledning af optagelse på underofficersskole

Værgemål i anl. af optagelse på militære elevskoler

Magistratens 1. afdeling 1880 j.nr. 980

Fortsat fra Mag 1 afd 1879 j.nr. 906
Fortsætter som Mag 1 afd 1881 j.nr. 436

Sager
1880 951-1050

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)