STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Værgebeskikkelse i anledning af optagelse på underofficersskole

Værgemål for drenge der søge optagelse i Underofficersskolerne

Magistratens 1. afdeling 1879 j.nr. 906

Fortsat fra Mag 1 afd 1878 j.nr. 1180
Fortsætter som Mag 1 afd 1880 j.nr. 980

Sager
1879 851-1000

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)