STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Magistratens Fattigbøsse. Ansøgninger om understøttelse af Fattigbøssen (Huslejehjælp)

Andragender om understøttelse af fattigbøssen

Magistratens 1. afdeling 1875 j.nr. 496
Sagen også ført på andre journalnumre i dette år

Fortsat fra Mag 1 afd 1874 j.nr. 314
Fortsætter som Mag 1 afd 1876 j.nr. 428

Sager
1875 346-500

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)