STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Magistratens Fattigbøsse. Ansøgninger om understøttelse af Fattigbøssen (Huslejehjælp)

Andragender om understøttelse af fattigbøssen

Magistratens 1. afdeling 1876 j.nr. 428
Sagen også ført på andre journalnumre i dette år

Fortsat fra Mag 1 afd 1875 j.nr. 496
Fortsætter som Mag 1 afd 1877 j.nr. 427

Sager
1876 351-500

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)