STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Magistratens Fattigbøsse. Ansøgninger om understøttelse af Fattigbøssen (Huslejehjælp)

Andragender om understøttelse af fattigbøssen

Magistratens 1. afdeling 1874 j.nr. 314
Sagen også ført på andre journalnumre i dette år

Fortsat fra Mag 1 afd 1873 j.nr. 358
Fortsætter som Mag 1 afd 1875 j.nr. 496

Sager
1874 251-350

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)