STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Værgemål for arrestanter

Værgemål for arrestanter

Magistratens 1. afdeling 1879 j.nr. 18

Fortsat fra Mag 1 afd 1878 j.nr. 31
Fortsætter som Mag 1 afd 1880 j.nr. 20

Sager
1879 1-50

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)