STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Værgemål for arrestanter

Værgemål for arrestanter

Magistratens 1. afdeling 1878 j.nr. 31

Fortsat fra Mag 1 afd 1877 j.nr. 53
Fortsætter som Mag 1 afd 1879 j.nr. 18

Sager
1878 1-50

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)