STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

Forside Retur til emner i Magistratens journalsager
Emne Værgemål for arrestanter

Værgemål for arrestanter

Magistratens 1. afdeling 1877 j.nr. 53
Sagen også ført på andre journalnumre i dette år

Fortsat fra Mag 1 afd 1876 j.nr. 78
Fortsætter som Mag 1 afd 1878 j.nr. 31

Sager
1877 1-100

(Journalplan: Mag 1 Afd 1858-1882)